[ Furkan Altun ]
Admin
Enter Password: Qw3SSS4wFF44wJ123
[Root@Furkan Altun]# Last login: c_time
[Root@FA]# Giriş başarısız ! <- Error ??? ->


| [ Hacked By Furkan Altun ] |

https://www.instagram.com/w.furki/<---- Follow us

Hacked By Furkan Altun/ Giriş başarılı...

[Hacked By Furkan Altun/

| [ Hacked By Furkan Altun ] |


İP adress: **********

#Hacked By Furkan Altun
...\\Derecelendirme: 9,6 !
...\\Sistem türü: 32 bit İşletim Sistemi !
...\\Windows sürümü: Windows 7 / En İyi Performans !
...\\Yüklü bellek (RAM): 16.00 GB !
...[ Hiç bir şey imkansız değildir.......
...[ Ben Dünya'ya insanların açıklarını kapatmak için gelmedim,
...[ Onların açıklarını kullanmak için geldim...


Tunisian People

[root@TurkHackTeam.Org]# Demands --->